fbpx
fa-01fa-02

Financiële Administratie

fia-01fia-02

Fiscaal advies

ra-01ra-02

Accountantscontrole

ja-01ja-02

Juridisch advies

hra-01hra-02

HR advies

ba-01ba-02

Bedrijfskundig advies

Bedrijfskundig Advies

Bedrijfskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met de organisatie en marktomgeving van bedrijven. Het jonge vakgebied maakt gebruik van inzichten uit andere disciplines zoals bedrijfseconomie, economie, psychologie en sociologie. Bovendien is het sterk op de praktijk gericht; veel inzichten worden ontleend aan de praktijk en aangewend om de strategie en organisatie van bedrijven en andere organisaties aan te passen.

Bedrijfsanalyse

Vaak is er al veel data beschikbaar verspreid over verschillende afdelingen en systemen binnen uw organisatie. Toch ontbreekt het inzicht in de prestaties. U kunt de besluitvorming, de productiviteit en de efficiëntie binnen uw organisatie verbeteren door een omgeving te creëren waarin tijdig relevante, bruikbare en nauwkeurige informatie beschikbaar is om de prestaties te bewaken en te verbeteren.

Dit begint met een analyse van uw bedrijfsprocessen en data die in uw ICT systemen beschikbaar is. Door de noodzakelijke data te verzamelen en de ontbrekende gegevens aan te vullen en te coderen is de basis gelegd voor een gedegen bedrijfsanalyse. Op grond hiervan kunnen Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI) worden bepaald zodat u de prestaties kunt meten en analyseren. Hiermee bent u in staat om te bepalen of uw organisatie operationeel op koers ligt voor de realisatie van haar financiële doelstellingen of dat ingrijpen noodzakelijk is.

Bedrijfskundig Advies

Bedrijfskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met de organisatie en marktomgeving van bedrijven. Het jonge vakgebied maakt gebruik van inzichten uit andere disciplines zoals bedrijfseconomie, economie, psychologie en sociologie. Bovendien is het sterk op de praktijk gericht; veel inzichten worden ontleend aan de praktijk en aangewend om de strategie en organisatie van bedrijven en andere organisaties aan te passen.

Bedrijfsanalyse

Vaak is er al veel data beschikbaar verspreid over verschillende afdelingen en systemen binnen uw organisatie. Toch ontbreekt het inzicht in de prestaties. U kunt de besluitvorming, de productiviteit en de efficiëntie binnen uw organisatie verbeteren door een omgeving te creëren waarin tijdig relevante, bruikbare en nauwkeurige informatie beschikbaar is om de prestaties te bewaken en te verbeteren.

Dit begint met een analyse van uw bedrijfsprocessen en data die in uw ICT systemen beschikbaar is. Door de noodzakelijke data te verzamelen en de ontbrekende gegevens aan te vullen en te coderen is de basis gelegd voor een gedegen bedrijfsanalyse. Op grond hiervan kunnen Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI) worden bepaald zodat u de prestaties kunt meten en analyseren. Hiermee bent u in staat om te bepalen of uw organisatie operationeel op koers ligt voor de realisatie van haar financiële doelstellingen of dat ingrijpen noodzakelijk is.