fbpx
fa-01fa-02

Financiële Administratie

fia-01fia-02

Fiscaal advies

ra-01ra-02

Accountantscontrole

ja-01ja-02

Juridisch advies

hra-01hra-02

HR advies

ba-01ba-02

Bedrijfskundig advies

Accountantscontrole

Bij accountantscontrole wordt u gecontroleerd of de jaarrekening een juist beeld geeft van de financiële positie van de organisatie en er wordt vastgesteld dat de jaarrekening voldoet aan wet- en regelgeving. Op basis hiervan ontvangt u een controleverklaring bij de jaarrekening.

Fiscale beoordeling

Naast de controle van de cijfers, wordt ook de interne organisatie beoordeeld. Daarnaast wordt bekekn of u goede maatregelen getroffen heeft om de bedrijfsrisico’s te beheersen. Met u samen wordt een inventarisatie gemaakt met eventuele verbeterpunten en hoe dit het best in de organisatie geïmplementeerd wordt. Voor het beperken van risico’s en verbeteren van rendement, hebben we aparte BI tools ontwikkeld. Onze belastingadviseurs beoordelen de jaarrekening en adviseren u over fiscale mogelijkheden, zodat u niet teveel belasting betaalt.

Accountantscontrole

Bij accountantscontrole wordt u gecontroleerd of de jaarrekening een juist beeld geeft van de financiële positie van de organisatie en er wordt vastgesteld dat de jaarrekening voldoet aan wet- en regelgeving. Op basis hiervan ontvangt u een controleverklaring bij de jaarrekening.

Fiscale beoordeling

Naast de controle van de cijfers, wordt ook de interne organisatie beoordeeld. Daarnaast wordt bekeken of u goede maatregelen getroffen heeft om de bedrijfsrisico’s te beheersen. Met u samen wordt een inventarisatie gemaakt met eventuele verbeterpunten en hoe dit het best in de organisatie geïmplementeerd wordt. Voor het beperken van risico’s en verbeteren van rendement, hebben we aparte BI tools ontwikkeld. Onze belastingadviseurs beoordelen de jaarrekening en adviseren u over fiscale mogelijkheden, zodat u niet teveel belasting betaalt.